Sign up to our newsletter

Get an email notification when new resources are available.

Deel 1: Introductie Véronique Pivetta – Drie Principes CoachFavoriteLoadingAdd to favourites

Wat zijn de drie principes?

Wow, dat is een grote vraag ! Om deze vraag duidelijk te beantwoorden, moeten we eerst uitleggen wat een « principe » of « constante » is, want deze creëren het « paradigma » (hoe iets werkt) waar wij in leven.

Een waar paradigma (hoe iets altijd heeft gewerkt) is gebaseerd op constanten. De drie principes van Geest, Bewustzijn en Gedachte zijn deze constanten.

Zwaartekracht is een constante en is een onzichtbare « kracht » of « principe » dat aan de basis ligt van onze fysieke wereld. De zwaartekracht zelf kunnen we niet « zien », maar de zichtbare effecten ervan wel.

Wat de zwaartekracht is voor onze fysieke wereld, dat zijn de drie principes voor onze psychologische werelden. Net zoals de zwaartekracht, zijn de drie principes geen « dingen » maar krachten die « achter de schermen » werken om onze ervaring van het leven de creëren.

 Ze zijn niet iets waar we over denken, maar datgene waarmee we denken !

 Dus, wat zijn ze ? Het feit dat we bestaan (GEEST), het feit van ons bewust te kunnen zijn van ons bestaan (BEWUSTZIJN) en het feit dat we kunnen creëren via gedachte (GEDACHTE). We spreken over deze principes als drie principes maar uiteindelijk zijn ze één bewust denkende geest, en de drie zijn één.

Over de drie principes « leren », is een poging om voorbij bovenstaande concepten te gaan en op inzichtelijke manier te begrijpen hoe deze krachten of principes de constanten zijn die uitleggen hoe het leven werkt.

De zwaartekracht (op deze planeet tenminste) werkt slechts in één richting : dingen gaan naar beneden. Er zijn geen uitzonderingen.op deze regel. Het is niet zo dat dingen in India naar beneden vallen, maar dat ze in Frankrijk soms naar boven vallen. Alles is altijd en overal onderhevig aan dezelfde neutrale krachten van zwaartekracht (zover ik weet). Het werkt maar op één manier, altijd, zonder uitzonderingen, vandaar dat we het een « constante » noemen.

Isaac Newton heeft de zwaartekracht niet uitgevonden. Hij zorgde er alleen voor dat een onzichtbare, reeds bestaande physieke kracht of principe, zichtbaar werd. Sydney Banks heeft de drie principes niet uitgevonden. Hij zorgde er alleen voor dat onzichtbare, reeds bestaande phychologische krachten of principes, meer zichtbaar werden.

De drie principes zijn een waar paradigma van de natuur van de menselijke ervaring, die van binnen naar buiten werkt, OF een beschrijving van hou we psychologisch functioneren OF een spirituele waarheid die ons weer « thuis » kan brengen. Gelieve de zin te kiezen die u het meest aanspreekt.

Vele bevragingen naar de geest proberen om onze geest te veranderen, te stoppen, te verbeteren, te analyseren, te controleren of om bewuster te worden (prescriptief). De drie principes daarentegen zijn de krachten VAN onze geest, en DAT we een geest hebben (beschrijvend).

 De principes kijken niet naar WAT we ervaren, maar HOE we ervaren.

 Misschien denk je wel « Bedankt voor de wetenschapsles maar hoe werkt dit in de « echte wereld ». »

De ontbrekende schakel

Hier en nu, ervaren we niet « de wereld » of « wat daarbuiten gebeurt », maar wel ons denken over « de wereld » of « wat daarbuiten gebeurt ».

De ontbrekende schakel om de menselijke ervaring te begrijpen is om de kracht van gedachte te zien in onze gehele ervaring.

Als we gedachte niet zien, als we gedachte uitsluiten, dan leggen we de schuld voor hoe we ons voelen bij het weer, onze partner, de economie enzovoort. Wanneer we rekening houden met gedachte, en dat gegeven er bij nemen, dan begrijpen we dat ons denken in het moment ons een voorbijgaande ervaring geeft van het weer, onze partner of de economie.

Daarom is het zo dat iets in de buitenwereld, zoals een persoon of een situatie, hetzelfde kan blijven en toch hebbben we er steeds een andere ervaring van elke keer als ons denken verandert. We zeggen niet dat wij de wereld creëren. Wat we zeggen is dat de wereld tot ons komt via en dankzij ons denken in het moment.

De ontbrekende schakel werkt in één richting, en slechts op één manier

 • Hoe komt het dat een groep mensen kan luisteren naar hetzelfde liedje maar toch ieder een andere mening kan hebben over deze muziek?
 • Hoe komt het dat een groep mensen naar hetzelfde kunstwerk kan kijken en toch ieder een verschillende opinie kan hebben over dat kunstwerk?
 • Hoe komt het dat een groep mensen allemaal naar de zelfde film kan kijken en toch uiteenlopende opinies kan hebben over de film?

Dat komt omdat we zelfs met exact dezelfde stimulus (zelfde liedje, zelfde kunstwerk, zelfde film) toch ons eigen unieke denken in het moment gebruiken om tot een opinie te komen, of het nu positief, negatief of neutraal is. De stimulus « vanuit de buitenwereld » moet « door » onze eigen denkfilter om ons een ervaring te geven.

Dat is het ware paradigma van hoe het leven werkt : We ervaren/voelen wat we denken over de buitenwereld via ons denken in het moment. We kunnen geen enkele ervaring hebben zonder dat gedachte (bewust of onbewust) erbij betrokken is.

Wanneer we denken dat de buitenwereld ons gevoel creëert (ons eigen denken is er niet bij betrokken) dan hebben we het mis. Als we ons denken wel betrekken bij onze ervaring, dan pas begrijpen we waar onze gevoelens echt vandaan komen. Je denkt misschien « waarom is dit belangrijk ? ». Het antwoord op deze vraag is : wanneer we het misverstand opklaren rond waar onze gevoelens / onze ervaring van het leven vandaan komen (onze gedachten in het moment), dan beseffen we ineens dat onze ervaring van het leven niet beperkt wordt door omstandigheden. We zeggen niet dat je de buitenwereld « creëert », enkel dat je je eigen unieke ervaring van de buitenwereld « creëert » via de krachten van Gedachte (in staat zijn om te denken), Bewustzijn (je bewust zijn dat je bewust bent) en Geest (in leven zijn).

Neutraliteit

Heeft zwaartekracht een opinie over wat het laat vallen ? Of een politieke voorkeur? Net zoals zwaartekracht zijn de drie principes volledig neutraal. Het zijn de onzichtbare krachten dat er voor zorgt dat het leven werkt zoals het doet. Van zodra je hoort « de principes zeggen dit of dat », dan weet je dat je te maken hebt met een persoonlijke opinie en niet de drie principes.

Dit universele inzicht vergt niet dat je iets anders doet, dat je iets verandert, dat je iets opgeeft, dat je iets beoefent of volgt. Want de principes zijn niet een « ding », en zijn eigenlijk « alles / alle dingen », dus alles is ok, en niets is verboden.

Persoonlijke resultaten

Bij three principles movies hebben we meer dan vijf jaar lang bijna elke domein van menselijke bedrijvigheid gefilmd, van grote bedrijven met miljoenenomzet, tot verslavingsgroepen en gevangenissen. We hebben gesproken met verschillende culturen van India tot Dubai tot Nieuw Zeeland. Één ding is duidelijk – we zijn allemaal gelijk en gelijk in ons uniek zijn.

Begrijpen hoe het leven werkt klaart het misverstand op van hoe het niet werkt, waardoor je veel minder onnuttig denken hebt zoals stress, angst, woede, oordeel, en veel meer gemoedsrust, veerkracht en liefde. In essentie hebben we gezien hoe het levens over de hele wereld heeft « gespiritualiseerd », en deze persoonlijke verandering brengt verandering teweeg op wereldschaal, persoon per persoon.

Hier zijn een aantal resultaten van verscheidene studies

 • 90% toename is capaciteit om kalm te blijven ongeacht de omstandigheden
 • 63% toename van het gevoel van welwillendheid en respect
 • 80% vermindering van spijbelen in scholen
 • 75% vermindering van tuchtmaatregelen en schorsingen in scholen
 • toename van 200% in de betrokkenheid van de ouders in de scholen
 • 62% vermindering van gewelddadige criminaliteit
 • 100% reductie van het aantal moorden
 • 74% vermindering van het aantal aanrandingen
 • Aanzienlijke vermindering van stress en ziekteverzuim op de werkvloer.

Waar werd het toegepast ?

 • Onderwijs (basisscholen en middelbare scholen)
 • Gevangenissen
 • Bedrijven
 • Verslaving
 • Justitie
 • Psychiatrie en geestelijke gezondheid
 • Rehabilitatie van oorlogsveteranen
 • Gemeenschappen
 • Overheidsorganisaties
 • Gezondheidszorg
 • Politie
 • Sportieve prestaties
 • Opvoeding en relaties

Korte Geschiedenis

Sydney Banks was een Schot die woonde op Salt Spring Island in Canada. Hij was helemaal niet geïnteresseerd in de geest, psychologie of spiritualiteit. Sydney was erg onzeker

en bijna 40 jaar geleden zei een psycholoog tegen hem: ‘Syd je bent niet onzeker, je denkt gewoon dat je het bent’.

Sydney hoorde dat hij geen onzekere persoon was, hij had gewoon onzeker denken. Dat leidde tot een enorme openbaring over de door gedachte geschapen natuur van alle ervaring.

Drie dagen lang had hij hierover inzicht na inzicht, dan had hij de ervaring van het gaan

voorbij tijd en ruimte naar iets echt oneindig. Na die ervaring begon hij te praten over wat hij ‘zag’ en het duurde niet lang voordat talrijke mensen uit alle hoeken van de wereld begonnen te komen om hem te horen. Mensen op Salt Spring Island begonnen gezonder te worden en het was een tijd van wonderbaarlijke transformaties.

Dit is wanneer psychologen en professionals geïnteresseerd geraakten en Dr Roger Mills en Dr. George Pransky bezochten het eiland en deden hun best om dit inzicht mee te nemen naar hun eigen praktijk. Het duurde niet lang voordat dit inzicht, (dat toen nog ‘Health Realisation’ en ‘psychology of mind’ werd genoemd) werd gebruikt binnen de psychologie, psychiatrie, voor bedrijfstrainingen, binnen universiteiten en later in een overheidsdivisie in Californië dat zorgde voor gevangenen en verslavingscentra.

Sindsdien wordt deze aanpak ‘de drie principes’ genoemd en recentelijk heeft het ingang gevonden in het gebied van coaching.

Vijf jaar geleden werd www.threeprinciplesmovies.com opgericht om de drie principes on-line en voor een nog breder publiek te krijgen, gevolgd door het werk van de organisatie Tikun en twee succesvolle boeken van Michael Neill en Jamie Smart. Een combinatie hiervan en het werk van de hele ‘drie principes’ gemeenschap heeft de wereldwijde zichtbaarheid van deze aanpak verhoogd.

Laatste opmerking

Deze website kan een eerste stap zijn of kan deel uitmaken van een sprint in de armen van iets buitengewoon gewoon, een diep praktisch uitstapje in een richting die honderdduizenden mensen uit alle lagen van de bevolking, jong en oud, van alle culturele achtergronden, heeft geholpen en bevrijd.

We verzoeken je om niet te veranderen of iets op te geven, maar gewoon nieuwsgierig te zijn en te genieten van de reis.

Rudi en Jenny Kennard

3pmovies.com


 Deze tekst werd vertaald naar het Nederlands door Véronique Pivetta. Voor meer informatie over de Drie Principes in het Nederlands kan je haar website veronique-pivetta.com bezoeken, of je kan direct contact met haar opnemen via veronique@pivetta.be.