Sign up to our newsletter

Get an email notification when new resources are available.

Úvodní seminář o třech principech v češtiněFavoriteLoadingAdd to favourites

Co jsou tři principy?

No, to je složitá otázka! Pokud se snažíte někomu vysvětlit odpověď na tuto otázku, tak musíte nejdříve vysvětlit, co znamená “princip” anebo “konstanta”. Protože z nich se skládá “paradigma” (způsob, jakým něco funguje), ve které žijeme.

Věrná paradigma (způsob, jakým něco funguje) se skládá z konstant. Takovými konstantami jsou tři principy mysli, vědomí a myšlení.

Gravitace je konstanta, která funguje v našem fyzickém světě jako neviditelná ‘síla’, ‘moc’ nebo ‘princip’.

Tak, jak je gravitace významná pro fungování fyzického světa, obdobně jsou tři principy důležité pro fungování našeho duševního světa.

Stejně jako gravitace, tři principy nejsou věci, ale síly nebo mocnosti, které fungují na pozadí tak, že vytvářejí náš životní prožitek.

Nejsou tím, na co myslíme, ale jsou tím čím myslíme.

Takže, čím vlastně jsou? Existence jako taková (Mysl), schopnost uvědomovat si vlastní existenci (Vědomí) a schopnost tvořit prostřednictvím myšlení (Myšlení). Hovoříme o nich jako o třech atributech, ale ve skutečnosti se však jedná o tři formy jediné všezahrnující vědomé inteligence života.

“Učení se” třem principům nám zprostředkuje přístup k výše zmíněným konceptům a umožní nám nahlédnout do podstaty fungování těchto sil nebo principů v životě jako takovém.

Gravitace (kromě přírodních anomálií) funguje jen jedním směrem: věci padají dolů bez vyjímky. Není to tak, že by v Indii padaly ‘dolů’, ale ve Francii by někdy padaly nahoru. Všechno kdekoliv na světě podléhá stejnému přírodnímu zákonu gravitace (aspoň je mi známo). Jelikož to vždy funguje stejně a bez vyjímky, říkáme tomu ‘konstanta’.

Isaac Newton nevytvořil gravitaci, on jen popsal a tím zviditelnil sílu, která již existovala. Sydney Banks nevytvořil tři principy, on jen zviditelnil existenci těchto již existujících psychologických principů a sil.

Tři principy vytvářejí věrnou paradigmu podstaty lidského prožitku ‘zevnitř- ven’, jinak řečeno, popisují jak funguje naše psychologie, anebo ještě jinak – zosobňují duchovní pravdu, která nás dovede zpátky domů. Vyberte si takové vysvětlení, které je vám nejbližší.

Tam, kde se jiné metody snaží měnit, zvědomit, zabrzdit, vylepšovat nebo kontrolovat naše myšlení (perspektivu), tři principy ztělesňují naši schopnost myslet jako takovou.

Tři principy se zabývají tím JAK myslíme a ne tím, co je OBSAHEM našich myšlenek.

Tak vás možná napadne: ‘Díky za vědecké vysvětlení, ale jak to uplatnit v ‘reálném světě’?

Chybějící článek

Právě teď si uvědomujeme to, co nám naše myšlenky sdělují o tom, co probíhá kolem nás a ne to, co se skutečně děje.

Ten chybějící článek k porozumění toho, co prožíváme, tkví v poznatku, že náš náhled na věc je zabudován do všeho, co prožíváme.

Svoje pocity svádíme na počasí, na partnera, na ekonomiku a když si nejsme vědomi toho, že je to náš náhled (naše vnitřní nastavení, co považujeme za dobré, naše preference, očekávání) co nám v daném okamžiku způsobuje naše pocity ohledně počasí, partnera nebo ekonomiky.

Toto vysvětluje případy, kdy se okolo nás nemusí vůbec nic změnit – třeba člověk nebo situace – ale přesto můžeme najednou získat zcela jiný dojem aniž by se cokoliv stalo s danou osobou nebo situací. Nemyslím to tak, že vytváříme okolní svět, ale že k nám svět přichází, prochází námi a našim myšlením v každém okamžiku.

Chybějící článek funguje jednosměrně

Jak je to možné, že v jedné skupince lidí, kteří poslouchají stejnou písničku, má každý z nich jiný prožitek?

Čím to je, že při pohledu na umělecké dílo má každý člověk jiný dojem?
Čím to je, že když se lidé dívají na stejný film, každý z nich ho jinak hodnotí?

Je to tím, že na ten samý podnět (stejná písnička, stejné umělecké dílo, stejný film) v daném momentu každý z nás aplikuje svoje jedinečné myšlenkové pochody a tím si vytváří svůj názor, ať už pozitivní nebo negativní nebo neutrální. ‘Vnější’ podnět musí nejdřív ‘projít’ naším vnitřním myšlenkovým filtrem a tímto procesem vznikne náš dojem na daný podnět.

Toto je věrná paradigma toho, jak život funguje:
Prožíváme naše názory na to, co se děje kolem nás v daném okamžiku díky naší schopnosti myslet. Nelze prožívat cokoliv bez toho, abychom na to neměli nějaký názor/náhled (ať už vědomý nebo podvědomý). Vždy prožíváme pouze svůj názor na věc.

Pokud si myslíme, že vnější podmínky diktují to, jak se cítíme (že s tím naše myšlení nemá co do činění), potom jsme na omylu; pokud však rozpoznáme jak je náš náhled začleněn a jak ovlivňuje kvalitu našeho prožitku, pak se přiblížíme pravdě o tom, kde vznikají naše pocity.

Možná se ptáte ‘Proč je to důležité?’ Odpověď zní – když si vyjasníme to nedorozumění ohledně původu našeho prožitku (z našeho náhledu na věc v daném okamžiku), probudíme se do takové životní reality, kde nás okolnosti přestanou omezovat.

Neříkám vám, že vytváříte svět kolem sebe, ale to, že si vytváříte svoje osobní vnímání vnějšího světa díky své schopnosti myslet, schopnosti uvědomovat si své vědomí a vaše vlastní bytí (Myšlenka, Vědomí, Mysl).

Neutralita

Uvažuje gravitace o tom, co pustí na zem a co ne? … anebo které politické straně dá přednost? Podobně jako gravitace, tři principy jsou zcela neutrální a nepostihnutelné síly, které umožňují životu fungovat tak, jak funguje. Pokud narazíte na “tři principy říkají toto nebo tamto..”, tak to jste narazili na něčí názor a ne na tři principy.

Všezahrnující porozumění nevyžaduje, abyste dělali něco jinak, něco měnili nebo se něčeho vzdali, něco praktikovali nebo se něčím řídili. Protože principy nejsou nějaká “věc”, ale jsou ve skutečnosti “vším” … všechno je v pořádku a všechno je možné.

Osobní výsledky

Zde v naší firmě jsme přes pět let filmovali snad všechny oblasti lidské činnosti od miliardářských firem až po skupinky narkomanů a vězňů; povídali jsme si s lidmi různých národností od Indie přes Dubai až po Nový Zéland. A jedna věc je zcela jistá – jsme všichni stejní a stejně unikátní.

Pochopení toho, jak život funguje vede k vyjasnění omylu jak nefunguje, a to vede k poklesu neproduktivního myšlení jako je stres, úzkost, strach, vztek, a sebekritika, zatímco narůstají pocity vnitřního klidu, lásky a stability. Pozorovali jsme jak oduchovněly lidské životy po celém světě a jak změna v životě jednoho člověka vyvolala změny v životech lidí na celém světě.

Toto vypovídají výsledky různých studií:

 • 90% zvýšení schopnosti zachovat klid bez ohledu na okolnosti
 • 60% nárůst pocitů dobrosrdečnosti a respektu
 • 80% pokles záškoláctví
 • 75% pokles školních důtek a disciplinárních vyloučení ze školy
 • 200% nárůst zájmu rodičů o školu
 • 62% pokles trestných činů
 • 100% pokles počtu vražd
 • 74% pokles počtu napadení
 • signifikantní pokles stresu a absence na pracovišti

Místa pro uplatnění?

 • Vzdělávací systém (základní a střední školy)
 • věznice a nápravná zařízení
 • podniky
 • závislosti
 • trestní justice
 • psychiatrie a duševní zdraví
 • rehabilitace válečných veteránů
 • obce
 • státní organizace
 • zdravotnictví
 • veřejná bezpečnost, policie
 • sportovní výkonnost
 • rodičovství a vztahy

Krátce z historie
Sydney Banks pocházel ze Skotska a svůj život strávil na ostrově Salt Spring Island v Kanadě. Vůbec ho to netáhlo k psychologii, ani k myšlení nebo spiritualitě. Sydney často prožíval silné pocity nejistoty až mu před téměř 40 lety jeden psycholog řekl:
‘Syde, vaše nejistota není ve vás, ale jen ve způsobu, jakým uvažujete.’

Sydney to pochopil tak, že není nejistým člověkem, ale že jeho styl uvažování obsahuje nejistotu. To přineslo velký objev ohledně toho, co je podstatou našeho prožitku.

Po tři dny Syda napadaly vhledy a prozření na toto téma; potom dostal takový výjimečný zážitek – ocitl se mimo časoprostor, v nekonečnu.
Syd začal lidem vyprávět o tomto zážitku a netrvalo dlouho a začali ho vyhledávat lidé z celého světa. Zdravotní stav obyvatel ostrova Salt Spring se najednou začal zlepšovat a nastalo období zázračných přeměn.

V té době se objevil zájem ze strany psychologů a profesionálů a Dr. Roger Mills a Dr. George Pransky přijeli Syda na ostrov navštívit a následně začlenili Sydovo poznání do své profesionální praxe. Zanedlouho se toto poznání (tehdy nazývané ‘Health Realization’ a ‘Psychology of Mind’) rozšířilo do psychologie, psychiatrie, do sféry podnikání, dostalo se na univerzity a později i do státních institucí jako jsou věznice a centra pro léčbu závislostí.

Od té doby se toto poznání označuje termínem “tři principy” (3p) a v nedávné době si našlo cestu i do koučinku. Před pěti lety jsme založili internetové stránky www.threeprinciplemovies.com, čímž se dostalo toto poznání na internet a tím se stalo přístupnější širší veřejnosti; následně se otevřela centra Tikun a vyšly dva bestselery od autorů Michaela Neilla a Jamie Smarta. Diky tomuto vývoji a práci celé 3p komunity se tomuto poznání dostalo celosvětové pozornosti.

Poznámka na závěr
Tyto stránky mohou být prvním krůčkem nebo etapou do náruče něčeho mimořádně obyčejného; takový hluboce praktický výlet ve směru, který pomohl osvobodit statisíce lidí všeho druhu, mladých i starých, bez ohledu na jejich původ. Prosím, ničeho se nevzdávejte a nic neměňte, jen zůstaňte zvídaví a užívejte si svou cestu.

Rudi a Jenny Kennard 3pmovies.com

Z angličtiny přeložila Jana Šefčíková
Informace o třech principech v českém jazyce najdete na www.triprincipy.com nebo na https://www.facebook.com/triprincipy